Koldioxidutsläppen från IT går under radarn

Vår tids informationssamhälle går under radarn vad gäller dess behov av fossila bränslen. Det överskrider flygsektorns utsläpp och ändå är det inte något vi diskuterar eller uppmärksammar. På..

Aug 07, 2018

Koldioxidutsläppen från IT är en väsentlig fråga

Visste du att IT-industrin släpper ut minst lika mycket koldioxid som flyget? Många har missat detta – och tar därför inte upp hållbarhetsaspekterna av sin IT-drift som en väsentlig fråga i sitt..

Jun 07, 2018

Skillnaden mellan EcoDataCenter och andra datacenter

Vi har fått frågan om vad som skiljer EcoDataCenter från andra datacenter. Svaret är en myriad stora och små beslut i designen. Det har skapat fyra avgörande skillnader: Säkerheten,..

May 24, 2018

Fem faktorer som gör (gröna) datacenter till Sveriges nya basindustri

Visste du att det finns ca 1500 datacenter i Sverige? Och att de omsätter ca 15 miljarder SEK. Och utvecklingen är riktigt spännande: Enligt en studie från BCG beräknas branschen ha en..

May 16, 2018

Förhandstitt på EcoDataCenter

Fredag den 27 april ordnade vi en förhandstitt på vår datahall för utvalda företag i regionen runt Falun. Gäster var kunder, intresserade företagare och våra samarbetspartners. Vi bjöd på ett..

May 02, 2018

Vad betyder downtime (nedtid)  i ett datacenter?

Downtime (eller nedtid på svenska) refererar till den tid som IT-system inte är tillgängliga. När det gäller datacenter, kan nedtid vara lika med katastrof. Förutom den monumentala kostnaden för..

Apr 25, 2018

Vad är ett Tier IV datacenter?

Uptime Institute (IT-industrins mest använda globala standard för att designa, bygga och driva datacenter) använder ett nivåsystem (Tier 1-4) för att ranka datacenters driftssäkerhet. Tier 1 kan..

Apr 25, 2018

Gröna datacenter inte alltid så gröna – tre saker att ha i åtanke

 Funderar du på colocation i ett grönt datacenter? Gröna datacenter är både bra för klimatet och ofta mer kostnadseffektiva än andra datacenter. Men syna dina alternativ i sömmarna: Det finns..

Apr 17, 2018

Miss Group tecknar avtal med EcoDataCenter

Miss Group, Sveriges snabbast växande webhotell har tecknat avtal med EcoDataCenter om colocation. Miss Group arbetar idag med världsledande datacenter i hela världen, däribland Stockholm

Mar 19, 2018

Hållbart i varje steg: Ren värme i byggnationen av vårt första datacenter i Falun

Nu pågår byggnationen av vår första datahall för fullt. Tak och väggar är uppe och installationerna pågår. Normalt sett värms en byggplats av stora byggfläktar som drar stora mängder..
Feb 02, 2018