<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Datacenter är inte förberedda för katastrofer

Aug 30, 2018

Uptime Institute har nyligen släppt sin årliga globala datacenterundersökning med svar från 867 datacenteroperatörer och IT-ansvariga. Och paradoxalt nog: De flesta tror att deras hybrid IT-lösning har gjort deras IT-verksamhet mer motståndskraftig. Vwerkligheten motsäger dock detta: Antalet respondenter som upplevde ett stillestånd eller en kraftig nedgång i tjänsten under det senaste året (31%) ökade jämfört med förra årets undersökning (cirka 25%). Under de senaste tre åren har nästan hälften av respondenterna haft ett avbrott. Detta är ett högre än förväntat antal.Skärmavbild 2018-08-28 kl. 17.08.14

Dessutom svarade nästan 80% att de senaste avbrotten kunde ha undvikits. De berodde på strömavbrott, nätverksfel och programfel eller IT-systemfel. Så varför är datacenteravbrott så vanliga och till och med ökande – och varför är de så allvarliga? Svaret är den ökande komplexiteten i nästan alla aspekter av att driva ett datacenter. Hybrid IT-arkitekturen, definierad som en blandning av egen, lokal datacenterkapacitet och externa tillgångar som colocation, cloud och hosting, är nu normen. Ansvariga ledare navigerar därför i ett landskap som skiljer sig mycket från det för fem år sedan. Komplexiteten och förändringen ökar och kommer att fortsätta att göra det, givet den pågående digitala transformationen i samhället och i näringslivet . Den omedelbara utmaningen är att effektivisera arbetsbelastningen - och bara upp till hälften av de svarande är övertygade om att de har koll på och kan jämföra kostnader, risker och prestanda mellan sina olika typer av anläggningar.

Till detta kommer klimatförändringarna vi står inför. Ett problem som de flesta datacentraloperatörer hävdar att de inte tagit hänsyn till.

Skärmavbild 2018-08-28 kl. 17.05.38

I spåret av klimatförändringen kommer naturkatastrofer, såsom värmeböljor, översvämningar, torka och orkaner. Datacenter är ofta i ett utsatt läge. Endast hälften av de tillfrågade respondenterna sa att de har tagit höjd för eller anpassat sig till riskerna med klimatförändringen vad gäller deras datacenter.

Se föreläsningen och ladda ner bilderna här