<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad betyder downtime (nedtid)  i ett datacenter?

Apr 25, 2018

Downtime (eller nedtid på svenska) refererar till den tid som IT-system inte är tillgängliga. När det gäller datacenter, kan nedtid vara lika med katastrof. Förutom den monumentala kostnaden för återställning och förlorade affärer som är uppenbar för alla företag, och organisationer, glömmer man ibland att tänka på kostnaden för förlorat förtroende och förlorade kunder.  Ponemon Institute gjorde 2016 en studie på kostnaden för nedtid. Studien tar upp följande områden:.

  • Skada på verksamhetskritisk data
  • Påverkan på organisationens effektivitet
  • Skada på utrustning och andra tillgångar
  • Kostnaden för felsökning och felhantering i system och affärsprocesser
  • Juridisk och regulatorisk påverkan
  • Förlorat förtroende hos nyckelintressenter
  • Försvagat varumärke och rykte

En annan studie gjort 2017 av ITIC visar att 98% av organisationer med mer än 1000 anställda säger att en timme nedtid per år kostar organisationen 100,000$.

Man skiljer på planerade driftsstopp - som i de flesta fall inte ska behöva betyda nedtid - och oplanerade driftsstopp.

100_uptime