<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Är företag tillräckligt ansvariga för sina IT-utsläpp?

Feb 19, 2019

Under de senaste åren har företags hållbarhetsrapporter blivit en viktig källa till insyn. Företagen hålls i allt högre grad ansvariga för sina värderingar och beteenden. Globala politiska åtgärder och avtal, och medvetenheten om klimatförändringarna, påskyndar behovet av klimatåtgärder från alla i världsekonomin.

Bästa hållbarhetsrapporter 2016

(Bild: Bästa Hållbarhetsrapporter 2016, enligt tidningen Aktuell Hållbarhet) 

Europeiska kommissionen rapporterade nyligen att hållbarhetsrapportering till företagets intressenter ger ökad medvetenhet och förståelse för klimatrelaterade risker, bättre riskhantering och mer informerad strategisk planering. Kommissionen menar att god klimatrelaterad information som kan visa upp en stark styrning och strategi kan bidra till att säkra en lägre kapitalkostnad och en mer diversifierad investerarbas.

En av utmaningarna i hållbarhetsarbetet är att det kan vara svårt att kvantifiera företagets hela miljöpåverkan. Den egna verksamheten är en sak, men en organisations miljöpåverkan omfattar produkter och tjänster som inte nödvändigtvis är under den egna kontrollen. Betydande områden, som IT, blir ofta förbisedda, trots dess stora inverkan. Det faktum att många företag outsourcar verksamheter som datacenter, bidrar till komplexiteten i hållbarhetsrapporteringen.

Det finns dock många sätt att säkra att IT-verksamheten inte inverkar negativt på miljöarbetet – eller kostar mer än vad det borde. Att välja leverantörer som använder förnybar energi är en bra början. Nästa steg är att välja datacenter som har en effektiv energiförbrukning (PUE) så att den förbrukade energin används mer effektivt.

Datacenter kräver mycket energi för kylning, eftersom servrar avger mycket värme, men de flesta företag och datacenter gör ingenting med den energi som skapas. Värmen släpps helt enkeltut  i miljön, skapar en "värmeö" och förändrar den närliggande miljön. Detta är en bortslösad möjlighet, negativt för miljö och ekonomi.

Det är möjligt att återanvända värmen som ett datacenter skapar, så att datacentret får ett övergripande klimatpositivt fotavtryck. Den producerade värmen kan levereras till en närliggande tredje part, till exempel en fabriks- eller energianläggning, som tar bort sitt beroende av fossila bränslen och eliminerar ton utsläpp.

Med datacenter designade för att vara klimatpositiva och med 100% driftsäkerhet och 100% uptime, skapas överlägsen service som är mer kostnadseffektivt och energieffektivt vilket är bra för planeten och för din verksamhet.

I en nyligen utgiven rapport från Centre of Sustainability and Excellence är en av hållbarhetstrenderna för europeiska företag 2019 att utöka sina hållbarhetsstrategier till att omfatta även affärspartners. Att ens sammanställa en hållbarhetsrapport är fortfarande främmande för många, att få dem tillräckligt allomfattande är en utmaning för alla. Det är fortfarande långt till dess att hållbarhetsrapporter är en fullständigt sann återspegling av företagets beslut och beteende. Men att förstå vad ett företag producerar idag gör det lättare att utforma en strategi för att minska utsläppen i framtiden.

För att ta reda på om ditt datacenter kan bli grönare läs vår nya e-guide:

Ladda ner e-guide: Sex vägar till ett grönare datacenter