<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bredda din kundbas genom att förgröna din IT-verksamhet

Feb 22, 2019

Företag granskas mer än någonsin. Ett företags rykte skapas inte enkom av de varor och tjänster företaget erbjuder sina kunder, utan lika mycket av de värderingar som företaget visar och dess handlingar. Det är ingen överraskning att människor dras till företag som gör bra saker. Det som förvånar är att många företag fortsätter att agera på sätt som innebär betydande ryktesrisker.

close up of chalkboard with finance business graph

Ett område som har varit ett hett ämne under många år är hur gröna företag faktiskt är. Det allmänna medvetandet om företags faktiska påverkan på miljön har ökat och allt fler företag är tar numera miljöhänsyn i sina inköpsbeslut.

En öppen företagskultur och en omfattande hållbarhetsrapportering har också visat sig ha ett strkt samband med ökade intäkter, enligt Centre for Sustainability and Excellence (CSE) senaste årsrapport. Allt fler konsumenter är hållbarhetsmedvetna och vill handla varor och tjänster från företag vars varumärken de uppfattar vara i linje med deras egna värderingar om en mer hållbar planet.

Men det kan vara svårt för ett företag att få en sann förståelse för sin totala miljöpåverkan när många tjänster är outsourcade. Det blir lätt så att man förbiser viktiga områden, som. IT, när företaget gör sin hållbarhetsrapport. Detta är olyckligt, då IT är ett område som har en stor inverkan på företagets totala utsläpp, eftersom bland annat datacenter släpper ut och förbrukar stora mängder energi.

Idag släpper datacenterbranschen ut mer CO2 än hela flygbranschen. Kostnaden för el står för en betydande andel av den totala kostnaden för en datacenterverksamhet och 70% av elproduktionen härrör från icke förnybara resurser - olja, gas och kol.

Många datacenter erbjuder nu lösningar med mer energieffektiva tjänster och till och med klimatpositiv produktion. Förvånande kan tyckas, men det är faktiskt mycket billigare än konventionell datacenterdrift. Genom att använda förnybar energi, effektivisera energiförbrukningen och återanvända värmen som skapas, är verksamheten inte bara grönare och effektivare: Kostnaden minskar radikalt.

Kraven på hållbara verksamheter kan inte ignoreras. Och de kommande generationerna kommer att ställa ännu högre krav än vad vi gör idag.

Även om alla företag inte kan vara ledande inom hållbarhet, är det fortfarande möjligt att ha hållbarhetsansträngningarna i fokus och se till att medarbetare, intressenter och kunder är medvetna om de hållbarhetsförbättringar som görs. Säkerställ också att dina leverantörer har den kompetens som krävs inom hållbarhet, så att de hjälper ditt företag att locka till sig den bredare kundbas som fås genom ett gediget hållbarhetsarbete.

För att ta reda på om ditt datacenter kan bli grönare läs vår nya e-guide:

Ladda ner e-guide: Sex vägar till ett grönare datacenter