<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hållbara datacenter och nedersta raden

Nov 20, 2018

Visste du att en hållbar datacenterlösning skapar betydande kostnadsfördelar för ditt företag? För många har hållbarhet inte alltid varit det viktigaste övervägandet. Detta förändras nu när det finns gröna datacenter som erbjuder kostnadseffektivitet genom själva sin klimatpositiva design. Plötsligt kan de ekonomiska konsekvenserna av att inte fokusera på hållbarhet vara betydande – utöver ryktesrisken.

Young businesswoman analyzing data information of market

Idag producerar datacenterindustrin mer CO2-utsläpp än hela flygbranschen. kostnaden för el är den enskilt största posten av driftskostnaderna och 70% av världens el kommer från fossila källor: Olja, gas och kol.

Datacenter kräver mycket energi för kylning – eftersom servrar avger mycket värme – men de flesta företag och datacenter gör ingenting med den energi som då skapas. Värmen släpps helt enkelt ut miljön och skapar en "värmeö" som förändrar den närliggande miljön. Detta är en bortslösad möjlighet, för miljön och ekonomin.

Det är möjligt att återanvända värmen som ett datacenter skapar. Beroende på vad värmen används till, kan datacentret till och med åstadkomma ett klimatpositivt fotavtryck. Om värmen levereras till en tredje part, som en fabriks- eller energianläggning som därmed minskar sitt beroende av fossila bränslen och reducerar sina utsläpp i högre grad än de utsläpp datacentret åstadkommer, uppstår den klimatpositiva effekten – samtidigt som datacentret sänker sina kostnader genom att kunna sälja överskottsvärmen.

Ladda ner vår e-guide Datacenter: Topp tio finansiella risker

Allt fler företag fokuserar på hållbarhet och redovisar sitt hållbarhetsarbete. De som inte gör det tappar i attraktion bland sina intressenter. Allt fler institutionella investerare kräver ett ökat fokus på hållbarhet. Frågan kommer dessutom att bli ännu mer uttalad, allt eftersom de yngre generationerna växer upp och får större ekonomiskt inflytande.

Utan ett gediget hållbarhetsarbete, tar företag betydande affärs- och varumärkesrisker. Och normer ändras snabbt: Allt fler företag säkrar sin datalagring i driftssäkra och hållbara lösningar, och de som inte gör det kan komma att sticka ut negativt. Utmaningen är förstås att de flesta äldre datacenter inte klarar dagens nya gröna krav och frågan är om de kan göra omställningen.

Nu när klimatpositiva datacenter kan garantera 100% driftsäkerhet och 100% uptime, finns plötsligt datalagring som både är energieffektiv, bra för planeten och bra för företagets resultaträkning. Räkna med att det är en utveckling som bara kommer att fortsätta. Utsläppen från IT är betydande. Och vi behöver ställa om snabbt för att klara klimatutmaningen. Så varför inte vara en del av lösningen?