<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

It-sektorn står för samma koldioxidutsläpp som flyget.

Feb 05, 2019

I rapport efter rapport kan vi läsa om att IT-sektorns samlade koldioxidutsläpp motsvarar flygets. DN skrev om det, liksom tidningen Nature i höstas. Ändå ser vi inte samma uppvaknande inför frågan som inför vårt flygande. Än mindre handlingskraft. För de riktigt stora globala företag som har lagring och molnhantering som kärnaffär, driver man utvecklingen mot alltmer energieffektiva hyperscale-anläggningar; supereffektiva anläggningar med en dataarkitektur som går att skala upp för hundratusentals servrar.

Datacenter_consumption_nature

(Bild från Natures artikel)

Men alltför många företagsservrar står i energiintensiva serverhallar. Att inte företag vaknar inför koldioxidutsläppet av sin IT och börjar se det som en strategisk fråga, handlar antagligen om att IT inte är kärnaffären - och att de kanske har ännu större utsläpp av sin kärnaffär. Eller så är det ett nånanninsm-tänkande: Det är molnoperatörens, hårdvarutillverkarens eller service providerns ansvar. Men precis som i tillverkningsledet, behöver företag ta ansvar för konsekvenserna av sina aktiviteter även i tredje och fjärde leverantörsled.

Så ställ krav på ditt datacenter, din colocation-leverantör, din service provider och din molnoperatör. Vilka krav du kan ställa, vilka risker olika datacenterlösningar medför och hur datacenter kan bli grönare, kan du läsa om i våra guider - lättöverskådliga introduktioner till komplexa frågor!

Ladda ner våra e-guider