<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ställ klimatkrav när du streamar film

Feb 13, 2019

Torbjörn Severinsson skriver idag i DN om att vårt tittande på Netflix är förödande för klimatet. Lösningen? Att vi konsumenter börjar ställa krav på våra leverantörer av strömningstjänster: "Det handlar dels om att synliggöra vilket klimatavtryck som varje enskild episod ger upphov till, dels om konsumentens möjlighet att välja om elen som används är sådan som ger lågt klimatavtryck, eller tvärtom." Klimatavtrycket är i nivå med flygets.

Koldioxidutsläppen för datatjänster varierar kraftigt i världen, bland annat beroende på förutsättningarna för el, kyla och värme på den plats där datahallarna är belägna. Och det ser i många fall illa ut. I norra Skandinavien är tillgången på förnybar el god. Och nya datacenter byggs för maximal energieffektivitet, och som i vårt fall, designas till och med för att bli klimatpositiva. Så vi på EcoDataCenter kan bara hålla med: Ställ krav på leverantörerna.

Netflix