<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miljövänliga datacenter betyder lägre kostnad för colocation

Oct 18, 2018

Ett skifte har skett. Förr tänkte vi att miljövänliga alternativ var dyrare än traditionella varor och tjänster: Gamla affärslösningar tvingades ta omvägar för att kunna erbjuda miljövänliga alternativ. Den nya generationens företag har istället uppstått som en lösning på ett hållbarhetsproblem. Och då blir det som är bäst för miljön ofta också det som är bäst för ekonomin. Den nya tidens datacenter; byggda från start för att vara så gröna som möjligt, tillvaratar överskottsvärmen, drivs av förnybar energi och är byggda för minimal energiåtgång. Därför är de mer kostnadseffektiva än traditionella datacenter.

Serverhallar-9142

Vi vet att företagens IT-budgetar är utsatta för allt större tryck. Så för att få mer valuta för pengarna är det ett klokt beslut att välja ett grönt datacenter. Det ger inte bara goda effekter på balansräkningen - det stärker också ditt varumärke och ökar kundbasen eftersom alltfler kunder för säkerhets skull endast vill göra affärer med företag med en uttalad hållbarhetsagenda.

Den största kostnaden för datacenter är energi. Priset på förnybar energi beräknas vara i linje med fossila bränslen år 2020. I Sverige drar vi nytta av vår rika tillgång på vattenkraft och vindkraft: de enda kraftkällorna för vår anläggning i Falun. Dessutom införde den svenska regeringen en generös skatterabatt för datacenter, vilket innebär att vår energikostnad är radikalt lägre än våra konkurrenters runt om i Europa.

Det kan tyckas paradoxalt att kostnaden för ett datacenter sjunker när man installerar dyr teknik som minimerar miljöpåverkan. Men så är det (om man designar rätt) – och dessutom sänker colocation-anläggningar generellt kostnaden för sina kunder eftersom man slipper binda kapital i dyra egna anläggningar. Att välja en colocation-anläggning av något slag ger också uppenbara skalfördelar. Genom att dela en anläggning med andra hyresgäster betalar du bara en del av datacenters löpande kostnad.

Gröna datacenter minskar också sina kostnader – och priser – genom att den överskottsvärme som produceras i serverrummen kan säljas tillbaka till elverket i ett slutet system för att värma bostäder, sjukhus och driva fabriker.

På EcoDataCenter går vi ännu längre för att minimera energianvändningen. I allt från vita serverkabinett till finjusterade fläktar använder vi smart design och smart teknik för att minimera energianvändningen och minska kostnaden för våra tjänster.

Om gröna datacenter som erbjuder colocation låter de besparingar de gör i energi spegla sig i priset till kund, kan gröna datacenter erbjuda ett betydligt mer attraktivt pris än mer traditionellt utformade anläggningar.

Vill du vill veta mer om hur du väljer en colocation-partner? Ladda ner vår e-guide som vägleder dig genom processen.

Ladda ner din e-guide här