<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bredda din kundbas genom att förgröna din IT-verksamhet

Företag granskas mer än någonsin. Ett företags rykte skapas inte enkom av de varor och tjänster företaget erbjuder sina kunder, utan lika mycket av de värderingar som företaget visar och dess..

Feb 22, 2019

Är företag tillräckligt ansvariga för sina IT-utsläpp?

Under de senaste åren har företags hållbarhetsrapporter blivit en viktig källa till insyn. Företagen hålls i allt högre grad ansvariga för sina värderingar och beteenden. Globala politiska..

Feb 19, 2019

Ställ klimatkrav när du streamar film

Torbjörn Severinsson skriver idag i DN om att vårt tittande på Netflix är förödande för klimatet. Lösningen? Att vi konsumenter börjar ställa krav på våra leverantörer av strömningstjänster: "Det..

Feb 13, 2019

Claes Björkengren anställd som försäljningschef på EcoDataCenter

Vi välkomnar Claes Björkengren som ny försäljningschef på EcoDataCenter. Claes  kommer att ha en central roll i utvecklingen, nu när EcoDataCenter ökar investeringarna i tillväxt inom colocation, ..

Feb 11, 2019

It-sektorn står för samma koldioxidutsläpp som flyget.

I rapport efter rapport kan vi läsa om att IT-sektorns samlade koldioxidutsläpp motsvarar flygets. DN skrev om det, liksom tidningen Nature i höstas. Ändå ser vi inte samma uppvaknande inför..

Feb 05, 2019

Är revisorer och analytiker insatta i fysisk datasäkerhet?

Datasäkerhet och förhindrande av cyberattacker är en viktig faktor i en riskbedömning av en organisation. Men en annan aspekt av driftssäkerhet, datasäkerhet och varumärkesrisk försummas ofta:..

Nov 27, 2018

Hållbara datacenter och nedersta raden

Visste du att en hållbar datacenterlösning skapar betydande kostnadsfördelar för ditt företag? För många har hållbarhet inte alltid varit det viktigaste övervägandet. Detta förändras nu när det..

Nov 20, 2018

Pressrelease:  Ecodatacenter tar in ny huvudägare

Ecodatacenter har genomfört en riktad nyemission på 200 MSEK för att kunna trappa upp sin satsning koldioxidpositiva och klimatanpassade datacenter. Emissionen tecknades av en svensk..

Nov 06, 2018

Miljövänliga datacenter betyder lägre kostnad för colocation

Ett skifte har skett. Förr tänkte vi att miljövänliga alternativ var dyrare än traditionella varor och tjänster: Gamla affärslösningar tvingades ta omvägar för att kunna erbjuda miljövänliga..

Oct 18, 2018

Stor medial uppmärksamhet

Förra veckans artikel i Dagens Industri med vår ordförande Lars Thunell och VD Lars Schedin och den efterföljande pressreleasen har fått stort genomslag i både svensk och utländsk media. Här är..

Oct 10, 2018