<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Claes Björkengren anställd som försäljningschef på EcoDataCenter

Vi välkomnar Claes Björkengren som ny försäljningschef på EcoDataCenter. Claes  kommer att ha en central roll i utvecklingen, nu när EcoDataCenter ökar investeringarna i tillväxt inom colocation, ..

Feb 11, 2019

It-sektorn står för samma koldioxidutsläpp som flyget.

I rapport efter rapport kan vi läsa om att IT-sektorns samlade koldioxidutsläpp motsvarar flygets. DN skrev om det, liksom tidningen Nature i höstas. Ändå ser vi inte samma uppvaknande inför..

Feb 05, 2019

Är revisorer och analytiker insatta i fysisk datasäkerhet?

Datasäkerhet och förhindrande av cyberattacker är en viktig faktor i en riskbedömning av en organisation. Men en annan aspekt av driftssäkerhet, datasäkerhet och varumärkesrisk försummas ofta:..

Nov 27, 2018

Hållbara datacenter och nedersta raden

Visste du att en hållbar datacenterlösning skapar betydande kostnadsfördelar för ditt företag? För många har hållbarhet inte alltid varit det viktigaste övervägandet. Detta förändras nu när det..

Nov 20, 2018

Pressrelease:  Ecodatacenter tar in ny huvudägare

Ecodatacenter har genomfört en riktad nyemission på 200 MSEK för att kunna trappa upp sin satsning koldioxidpositiva och klimatanpassade datacenter. Emissionen tecknades av en svensk..

Nov 06, 2018

Miljövänliga datacenter betyder lägre kostnad för colocation

Ett skifte har skett. Förr tänkte vi att miljövänliga alternativ var dyrare än traditionella varor och tjänster: Gamla affärslösningar tvingades ta omvägar för att kunna erbjuda miljövänliga..

Oct 18, 2018

Stor medial uppmärksamhet

Förra veckans artikel i Dagens Industri med vår ordförande Lars Thunell och VD Lars Schedin och den efterföljande pressreleasen har fått stort genomslag i både svensk och utländsk media. Här är..

Oct 10, 2018

Pressrelease: EcoDataCenter driftstartar

Den ökade digitaliseringen kommer att leda till att databearbetning i datacenter redan 2025 kommer att förbruka en femtedel av världens totala energiproduktion. Det visar beräkningar från flera..

Oct 04, 2018

Egen serverhall, datacenter eller colocation? Ladda ner vår e-guide!

Vi har tagit fram en e-guide med de topp tio viktigaste aspekterna i utvärderingen av var ett företag ska ställa sina servrar. Står de bäst i närheten av det egna företaget, i egna lokaler eller..

Sep 12, 2018

Datacenter är inte förberedda för katastrofer

Uptime Institute har nyligen släppt sin årliga globala datacenterundersökning med svar från 867 datacenteroperatörer och IT-ansvariga. Och paradoxalt nog: De flesta tror att deras hybrid..

Aug 30, 2018