Koldioxidutsläppen från IT är en väsentlig fråga

Visste du att IT-industrin släpper ut minst lika mycket koldioxid som flyget? Många har missat detta – och tar därför inte upp hållbarhetsaspekterna av sin IT-drift som en väsentlig fråga i sitt..

Jun 07, 2018

Skillnaden mellan EcoDataCenter och andra datacenter

Vi har fått frågan om vad som skiljer EcoDataCenter från andra datacenter. Svaret är en myriad stora och små beslut i designen. Det har skapat fyra avgörande skillnader: Säkerheten,..

May 24, 2018

Fem faktorer som gör (gröna) datacenter till Sveriges nya basindustri

Visste du att det finns ca 1500 datacenter i Sverige? Och att de omsätter ca 15 miljarder SEK. Och utvecklingen är riktigt spännande: Enligt en studie från BCG beräknas branschen ha en..

May 16, 2018

Förhandstitt på EcoDataCenter

Fredag den 27 april ordnade vi en förhandstitt på vårt datacenter för utvalda företag i regionen runt Falun. Gäster var kunder, intresserade företagare och våra samarbetspartners. Vi bjöd på ett..

May 02, 2018

Vad betyder downtime (nedtid)  i ett datacenter?

Downtime (eller nedtid på svenska) refererar till den tid som IT-system inte är tillgängliga. När det gäller datacenter, kan nedtid vara lika med katastrof. Förutom den monumentala kostnaden för..

Apr 25, 2018

Vad är ett Tier IV datacenter?

Uptime Institute (IT-industrins mest använda globala standard för att designa, bygga och driva datacenter) använder ett nivåsystem (Tier 1-4) för att ranka datacenters driftssäkerhet. Tier 1 kan..

Apr 25, 2018

Gröna datacenter inte alltid så gröna – tre saker att ha i åtanke - och två förkortningar att hålla koll på

 Funderar du på colocation i ett grönt datacenter? Gröna datacenter är både bra för klimatet och ofta mer kostnadseffektiva än andra datacenter. Men syna dina alternativ i sömmarna: Det finns..

Apr 17, 2018

Vår syn på serverdrift

En bra IT-drift ska du inte behöva tänka på. Den fungerar friktionsfritt och utan någon downtime. Men vilka krav är egentligen rimliga att ställa på serverdriften? Och hur vet man ifall den ska..

Apr 06, 2018

Miss Group tecknar avtal med EcoDataCenter

Miss Group, Sveriges snabbast växande webhotell har tecknat avtal med EcoDataCenter om colocation. Miss Group arbetar idag med världsledande datacenter i hela världen, däribland Stockholm,..

Mar 19, 2018

Datacenter - den stora guiden

Vi ser en explosionsartad ökning av mängden data som behöver lagras och hanteras de senaste åren. Därmed ökar kraven på dagens datacenter både vad gäller kapacitet och säkerhet. Det är en..

Mar 01, 2018