<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad kostar ett datacenter?

Aug 21, 2018

Total kostnad för ägande - Total Cost of Ownership (TCO) är inte en ny idé, men det är ett bra sätt att ta reda på vad du måste betala för en produkt eller tjänst. Det omfattar alla kostnader som uppstår för att äga eller driva något – i vårt fall ett datacenter – för att ta reda på vad kostnaden blir på lång sikt.

Vill du förstå mer om datacenter? Läs vårt blogginlägg om serverdrift!

Detta är TCO-ekvationen vi använder:

TCO formula

Låt oss titta på varje element.

 1. För det första, Capex. Datacenter är egentligen dyra. Kostnader för mark, byggnader, säkerhet och utrustning ger sammantaget en hög invensteringskostnad. Om du väljer colocation, har du redan tagit det här ur ekvationen. Colocation är ett smart beslut på många nivåer, inte minst skalbarhet - förmågan att växa eller minska efterfrågan när dina behov förändras. Inte så lätt om du har byggt en egen fastighetsanläggning.

 2. Nästa element i ekvationen är energi. Eftersom detta är en av de högsta utgifterna för ett datacenter skiljer vi det från de övriga driftskostnaderna. Här i Sverige införde regeringen en låg energiskatt för datacenter, så vi betalar mycket mindre för vår ström än vad våra EU-grannar gör.

  Att skicka besparingarna vidare
  Utöver billig (och förnybar) kraft har vi utformat anläggningen för att vara så energieffektiv som möjligt. Genom innovativa tekniska lösningar minskar värmeförlusten. Dessutom säljer vi överflödig värme tillbaka till vår energileverantör, vilket håller våra kostnader extremt låga. Och alla dessa besparingar överförs till våra kunder.

 3. Det tredje elementet i ekvationen är driftskostnader. Det är kostnaderna för att täcka driften av datacentret, till exempel markhyror, bemanning och underhåll. Colocation innebär att du drar nytta av stordriftsfördelar genom att dela dessa kostnader med andra företag.

 4. 100% upptid: D står för Downtime (stillestånd). Vi vet att de flesta kunder anser att detta är den största kostnadsrisken. Med rätta beräknade Ponemon-institutet den genomsnittliga kostnaden för ett obegränsat avbrott på 740 000 USD. Så vi erbjuder 100% uptime – dvs. vi lovar att servrarna i vårt datacenter aldrig går ner.
 5. Sist i ekvationen är goodwill från hållbarhet. Konsumenter och företag vänder sig allt mer till organisationer som sätter hållbarhet högt upp på sin agenda. ICT-industrin står för 10 procent av världens koldioxidutsläpp. Inom sektorn är datacenter i topposition för att få en verklig inverkan.

  Koldioxidpositivt
  Det här är kanske den delen där vi verkligen utmärker oss. Vi använder förnybar kraft och skickar tillbaka överskottsvärmen till Falu Energi & Vatten som med den värmer bostäder och torkar träpellets. Detta leder i sin tur att behovet av fossila bränslen minskar, vilket skapar ett koldioxidpositivt datacenter - vilket vi tror är världens första.

  Vill du beräkna din nuvarande datacenterkostnad? Kontakta oss och vi hjälper dig.

Få kalkylhjälp